Kerkwachten

Voor de openstelling richtte de stichting in 2005 “Het Gilde Kerkwacht St.Willibrorduskerk” op, dat inmiddels is uitgegroeid tot ruim zestig leden.

Taken

Tijdens de openingsuren (14.00-16.30 uur behalve op maandag) ontvangen en begeleiden de kerkwachten in tweetallen de bezoekers van de kerk. Een Reglement van Orde geeft duidelijk de inhoud van de functie van de kerkwacht aan.

Eén van hen beklimt samen met belangstellende “avonturiers” de wenteltrap in de kerktoren om daar de expositieruimte en imposante gewelven te bezoeken. Bezoek tijdens de openstelling is gratis.

Ook beheren de kerkwachten de verkoop van verschillende artikelen, zoals ansichtkaarten, kaarsen, borden, orgelboekje, geschiedenis van de kerk en een lesbrief. Een brochure wordt gratis aangeboden.

Werkgroep wisseltentoonstellingen

Vanuit het gilde richt een werkgroep ieder jaar in de zijbeuken een wisseltentoonstelling in met telkens een ander kerkelijk thema. Voor een bezoek aan de gewelven betaalt men € 2,50; jongeren tot 18 jaar gratis. Zie ook de pagina TENTOONSTELLINGEN.

Kerkwacht worden

Wilt u meer weten over de functie van kerkwacht of bent u geïnteresseerd om ons team te komen versterken, neemt u dan contact op met één van de volgende personen van de werkgroep “Gilde Kerkwacht”:

Sjaak Obers
sjaakobers@hotmail.com, 0493-313094
José van Woerkum
j.vanwoerkum@live.nl, 06-22988384