Archief bestuur

Bestuursgeschiedenis

In 1997 nam Ger Achterberg vanuit het parochiebestuur het initiatief tot oprichting van de stichting. Naast Ger Achterberg staan in de oprichtingsstatuten (1-9-1998) de namen vermeld van Jo Arts, Michiel Dankers, Hetty Seykens-van der Putten, Lex Bots en Henry van den Berkmortel.

Tussen 1998 en 2004 treden John Boerenkamp, Sjaak Obers en Bart van Driel toe tot het bestuur en korte tijd maakt ook Fred Smeulders hier deel van uit. Toen in 1999 de Vriendenclub tot stand kwam nam Jo Arts de administratie op zich. Na het vertrek van Hetty Seykens in 2004 als secretaris neemt Jo Arts haar taak over. In 2004 treedt ook Lex Bots terug, als penningmeester, en hij wordt opgevolgd door Lucie Martijn. Herman Smit treedt, ook in 2004, toe vanuit het parochiebestuur.

Tijdens de ziekte en na het overlijden van Ger Achterberg neemt Sjaak Obers vanaf eind december 2004 de functie van voorzitter waar tot eind 2008 Ger Schinck het voorzitterschap op zich neemt.

In 2005 treedt Niels Achterberg toe tot het bestuur alsmede Martien van den Broek, die door het overlijden van Bart van Driel zijn taken overneemt. John Boerenkamp treedt in 2005 terug. Eind december 2010 volgt Gerard van Houdt Jo Arts op als secretaris en treedt Jo uit het bestuur.

In juni 2014 treedt Ger Schinck af als voorzitter en wordt hij opgevolgd door Lucie Martijn als voorzitter van de stichting, Rian Kuiten neemt haar taken als penningmeester over. In juni 2016 neemt ook Lisette van Erp plaats in het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Lucie Martijn, voorzitter
Lisette van Erp-van Hoof, secretaris
Kiessy Matheij, penningmeester
en de leden:
Henry van de Berkmortel en
Michiel Dankers

Stichting behoud St. Willibrorduskerk 2015

Bestuur december 2015

Bovenste rij:
Niels Achterberg
Michiel Dankers
Herman Smit

Onderste rij:
Sjaak Obers
Rian Kuiten
Martien van den Broek
Henry van de Berkmortel
Lucie Martijn
Gerard van Houdt

Stichting behoud St. Willibrorduskerk 20..

Stichting behoud St. Willibrorduskerk 20..

Van links naar rechts:
Herman Smit
Niels Achterberg
Sjaak Obers
Michiel Dankers
Lucie Martijn
Ger Schink
Henry van den Berkmortel
Gerard van Houdt
Martien van den Broek

Stichting behoud St. Willibrorduskerk 2006

Stichting behoud St. Willibrorduskerk 2006

Bovenste rij:
Herman Smit
Bart van Driel

Onderste rij:
John Boerenkamp
Sjaak Obers
Henry van den Berkmortel
Michiel Dankers
Niels Achterberg
Lucy Martijn
Jo Arts

Stichting behoud St. Willibrorduskerk 1997

Stichting behoud St. Willibrorduskerk 2000

Van links naar rechts:
Ger Achterberg
Jo Arts
Lex Bots
Hettie Seijkens – Van der Putten
John Boerenkamp
Michiel Dankers
Henry van den Berkmortel
Sjaak Obers (niet op de foto)