Erfstelling en legaten

Logo stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne

In het leven van veel mensen neemt de kerk een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren.

In de parochie is aandacht voor de noden van mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor noden van mensen in de derde wereld. Een centraal punt in de parochie is het kerkgebouw dat door de parochie en de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne wordt onderhouden. De kerk is vaak beeldbepalend in ons dorp. De kerk heeft een bijzondere plaats in onze samenleving en in de harten van veel mensen. Daarom is het van groot belang dat deze kan blijven voortbestaan. Met uw bijdrage steunt u tijdens uw leven de kerk. Door ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de gemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

Uw testament en de Sint Willibrorduskerk

In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de kerk tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect uw nalatenschap moet worden besteed. U kunt dit op twee manieren in uw testament opnemen: In de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten

U laat de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Erfstelling

U benoemt de stichting als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de stichting tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de stichting, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

Stichting

De stichting zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstellingen en legaten.

Een bestemming

Veel mensen denken er over na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke interesse. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Eén van die goede doelen kan de St. Willibrorduskerk Deurne zijn.

Vragen?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten of erfstellingen, raadpleeg dan een notaris bij u in de regio. Met algemene vragen kunt u terecht bij de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: (0900) 3469393.