Vrienden

Logo stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne

Om het behoud en onderhoud van het monument in de toekomst veilig te kunnen stellen werd in de stichtingsakte mede bepaald dat een organisatie Vriendenclub van het Monument Willibrordus moest worden opgericht. Welnu, de Vriendenclub kwam in 1999 tot stand en telt inmiddels rond 300 leden. Deze leden betalen jaarlijks tenminste € 25,00. De bijdragen van de Vrienden, tot nu toe ruim € 85.000,-, zijn tot heden besteed aan de restauraties. Nieuw binnenkomende gelden van de Vrienden worden in een onderhoudsfonds gestort.

Met de opbrengsten van de bijdragen van de Vrienden kunnen de jaarlijkse kosten van behoud en onderhoud weliswaar niet volledig worden bekostigd en zijn aanvullende middelen nodig, maar de jaarlijkse bijdrage van bijna € 7.500,- vormt wel een jaarlijks terugkerend basisbedrag.

Om het prachtige monument St. Willibrorduskerk tot in lengte van jaren voor Deurne te kunnen behouden blijft onze stichting werken aan het verkrijgen van financiële middelen en dus ook aan uitbreiding van het aantal Vrienden van het Monument Willibrordus.

Als we uw belangstelling hebben gewekt en u het van belang acht dat de monumentale St.Willibrorduskerk in het hart van Deurne tot in lengte van jaren het hart van Deurne moet blijven, dan nodigen wij u van harte uit lid te worden van de Vriendenclub.

Zie hiervoor de pagina’s:

VRIEND WORDEN

SPONSOREN EN SUBSIDIENTEN

ERFSTELLING EN LEGATEN