Stichting

Doelstelling

Op initiatief van Ger Achterberg, bestuurslid van de rechtsvoorganger van de Parochie Heilige Willibrord Deurne, is op 1 september 1998 de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk te Deurne opgericht.

De St. Willibrorduskerk in Deurne-Centrum stond voor een noodzakelijke restauratie, waarvoor fondsen geworven moesten worden. De middelen van de parochie waren ontoereikend om dit op eigen kracht te kunnen financieren. De motieven om de fondsenwerving in een afzonderlijke stichting onder te brengen waren tweeërlei:

  • De ruimere mogelijkheden van een stichting dan voor een kerkelijke instelling om een beroep op fondsen te doen en om subsidies te verkrijgen.
  • Het besef dat het historische rijksmonument St. Willibrorduskerk Deurne-Centrum behouden moest blijven voor de Deurnese gemeenschap, onafhankelijk van de eigenaar/gebruiker van het monument.

Ten aanzien van het tweede punt moet de situatie van de parochie in 1998 voor ogen worden gehouden: de Deurnese parochies stonden aan de vooravond van samenwerking in een pastorale eenheid, vooruitlopend op waarschijnlijk een fusie. Tekort aan voorgangers, teruglopend kerkbezoek, aantal vrijwilligers en financiële bijdragen, met tegelijkertijd oplopende kosten, dwongen tot een herbezinning op de toekomst van de parochies. In dat proces was het sluiten, het aan de eredienst onttrekken en eventueel afstoten van kerken niet uit te sluiten en was evenmin zeker dat de St. Willibrorduskerk van Deurne-Centrum de centrale parochiekerk zou worden. Daarom leek het verstandig de fondsenwerving los te koppelen van de actuele eigenaar/gebruiker van het monument.

Parochie

Inmiddels hebben twee fusies plaatsgevonden: in 2007 de fusie van de vijf parochies van de kern Deurne, gevolgd door de fusie in 2015 van de parochies van Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden, en zijn drie kerken aan de eredienst onttrokken. De St. Willibrorduskerk Deurne-Centrum is de centrale parochiekerk geworden, waarmee de eigenaar/gebruiker voor langere tijd bekend is.

Stichting

De Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne werft middelen en bevordert het gebruik van de kerk door het organiseren van diverse activiteiten:

  • Vriendenclub van het Monument Willibrordus met een jaarlijkse donatie van minimaal € 25.
  • Jaarlijkse Concertcyclus met concerten in de kerk waarvoor een vrijwillige bijdrage van de bezoekers wordt gevraagd.
  • Openstelling van de kerk gedurende de maanden mei tot en met oktober, met behulp van “Het Gilde Kerkwacht St. Willibrorduskerk”.
  • Jaarlijkse wisseltentoonstelling gedurende de openstelling van de kerk.
  • Tweejaarlijks educatieproject met alle Deurnese basisscholen.
  • Grote acties voor concrete doelen, zoals de restauratie in de periode 2000-2005 (kosten
    € 1.415.000) en de orgelrestauratie in de periode 2008-2011 (kosten € 580.000).

Daarnaast biedt de Stichting ondersteuning aan de parochie door de inzet van haar deskundige bestuursleden op met name bouwkundig gebied. Dit alles in goed overleg en samenwerking met de eigenaar/gebruiker, nu en naar het zich laat aanzien nog voor lange tijd, de Parochie Heilige Willibrord Deurne.