Smitsorgel

Restauratie van het orgel

Door de stichting werd contact gelegd met het parochiebestuur en met vertegenwoordigers van de KKOR, de heren Jan Boogaarts en Marcel Verheggen. Deze laatsten promootten vanaf het begin een historische restauratie, om zo het meest recht te doen aan de nog waardevolle aanwezige Smitselementen uit 1838.

Het Smitsmateriaal zou moeten worden gerestaureerd, stijlvreemde elementen zouden plaats moeten maken voor gereconstrueerde onderdelen en het orgel zou weer in de balustrade moeten worden geplaatst. Buiten deze werkzaamheden zouden ook aan het verwarmingssysteem van de kerk veranderingen moeten worden aangebracht. Dit is zeer belangrijk, omdat niet alleen de orgelkas en vele onderdelen in het orgel van eikenhout zijn gemaakt, maar ook het kerkinterieur de nodige kostbare kunstschatten in hout kent, en grote verschillen in temperatuur en vochtgehalte grote schade teweeg kunnen brengen. Ter oriëntatie werd een aantal gerestaureerde Smitsorgels bezocht en bij 2 gerenommeerde orgelbouwers werd offerte gevraagd om inzicht te krijgen in het benodigde budget. Als basis voor de offertes diende het rapport van Marcel Verheggen.

Overleg werd gevoerd met Rudi van Straten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de haalbaarheid van de restauratie en mogelijke subsidiëring te onderzoeken. In 2007 bood bij toeval de “Regeling Rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand”de mogelijkheid om subsidie te verwerven en de restauratie te gaan aanpakken. Door het vele gedane voorwerk kon vlot subsidie worden aangevraagd en in 2008 verleende RCE subsidie ter waarde van € 186.736,-. Deze subsidie werd als basis voldoende geacht om de restauratie van € 573.000,- te gaan realiseren.

St.Willibrordusgroep

De inmiddels geformeerde werkgroep Hoge Noot! ging zich inzetten om de benodigde gelden bij elkaar te brengen. De belangrijkste acties voor de Deurnese bevolking waren de obligatieactie en de actie sponsoring orgelpijpen. Eind 2008 kreeg Verschueren Orgelbouw in Heythuysen opdracht om het orgel volledig te restaureren.

In 2009 werd het orgel gedemonteerd en naar Heythuysen vervoerd, alwaar de restauratie kon beginnen en de orgelkas werd opgebouwd. In Deurne kreeg het orgelbalkon een grote opknapbeurt, nagenoeg helemaal door vrijwilligers uitgevoerd, en werd het balkon voorbereid op terugkomst van het orgel. In de tweede helft van 2010 kwam het orgel terug naar Deurne en begon de orgelbouwer met de opbouw van de kas. Na plaatsing kon het gespecialiseerde schildersbedrijf Ridderhof uit Deil het orgel weer de kleur geven die het in de oorspronkelijke situatie had. Uit onderzoek was deze naar voren gekomen. Met het imitatie-eiken en de vergulde details heeft het orgel een uitstraling gekregen die de groene kleur van de laatste 50 jaren volledig doet vergeten. Eind februari 2011 maakte de orgelbouwer een begin met het plaatsen van de orgelpijpen, de speeltafel en de benodigde mechanieken. Na stemmen en intoneren kon in het weekend van 21/22 mei 2011 het orgel op feestelijke wijze in gebruik worden genomen.

Dank aan allen die de restauratie mogelijk maakten!

Henry van den Berkmortel maakte deze impressie van de restauratie van het orgel en van de feestelijke ingebruikname:

Het volledige restauratierapport van het Smitsorgel, opgesteld door Marcel Verheggen, kunt u hier lezen: eindrapport orgelrestauratie.

Over het restauratieproces is ook een boekje uitgebracht onder de naam “De Parel op de kroon”. U kunt dit tijdens de openstelling van de kerk kopen of bestellen via: info@willibrorduskerkdeurne.nl.