Bestuur Stichting Behoud st. Willibrorduskerk

 

Bestuur Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne

Informatie

Voor informatie over alles rond de stichting, het doorgeven van adreswijzigingen of e-mail adressen kunt u ook contact opnemen met:

Lisette van Erp-van Hoof
Secretaris Stichting Behoud st. Willibrorduskerk

E-mail: secretaris@willibrorduskerkdeurne.nl
Telefoon: 0493-319348
Postadres: Postbus 86, 5750 AB Deurne

Kiessy Matheij
Penningmeester Stichting Behoud st. Willibrorduskerk

E-mail: info@willibrorduskerkdeurne.nl / penningmeester@willibrorduskerkdeurne.nl
Postadres: Postbus 86, 5750 AB Deurne

Lucie Martijn
Voorzitter Stichting Behoud st. Willibrorduskerk

E-mail: info@willibrorduskerkdeurne.nl
Postadres: Postbus 86, 5750 AB Deurne

Relatie Stichting en Parochie

Hoe is de juridische status tussen de Parochie Heilige Willibrord Deurne en de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne?

De parochie is eigenaar van het gebouw. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor alles wat er in en met het kerkgebouw gebeurt. In veel zaken is het Bisdom betrokken.

De Stichting heeft als doelstelling de instandhouding van het kerkgebouw en als taak daarvoor de nodige activiteiten te (laten) verrichten en voor de benodigde financiële middelen te zorgen. De stichting functioneert onafhankelijk. Uiteraard moet er sprake zijn van een goede samenwerking en afstemming tussen parochie en stichting. Die is er in ruime mate.