Financiën / ANBI

De Stichting Behoud St.Willibrorduskerk Deurne wil graag transparant zijn. Mede daarom treft u hierbij onze jaarrekening aan.

De bedragen die u in de jaarrekening aantreft komen ten goede van het doel van de stichting: Het op lange termijn bekostigen van restauraties en daarmee het behoud garanderen van het monument Sint Willibrorduskerk Deurne.

U kunt de pdf openen om inzage te krijgen in de cijfers.

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en voeren hun taak onbezoldigd uit.

ANBI

Bij beschikking d.d. 10 november 2017 is door de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2017 de status ANBI en Culturele ANBI toegekend aan de Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk, fiscaal nummer 8086 19 068.

Schriftelijk vastgelegde periodieke giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, waarbij voor de status Culturele ANBI aanvullend geldt dat de giften met een factor 1,25 (particulieren) of 1,50 (ondernemingen) vermenigvuldigt mogen worden.