Financiën

De Stichting Behoud St.Willibrorduskerk Deurne wil graag transparant zijn. Mede daarom treft u hierbij onze jaarrekening aan.

De bedragen die u in de jaarrekening aantreft komen ten goede van het doel van de stichting: Het op lange termijn bekostigen van restauraties en daarmee het behoud garanderen van het monument Sint Willibrorduskerk Deurne.

U kunt de pdf openen om inzage te krijgen in de cijfers.

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en voeren hun taak onbezoldigd uit.