Tentoonstellingen

Al sinds 2006 organiseert de werkgroep Wisseltentoonstellingen tijdens de openstelling een expositie in de kerk. De thema’s sluiten aan bij de rijke traditie van het gebouw en de parochie.

 

2016  Reflectie

Hedendaagse lokale kunstenaars herbronnen, verbeelden, vertalen religieuze werken van Wiegersma.

Religieus werk van Hendrik Wiegersma wordt geflankeerd door het werk van
twintig lokale kunstenaars van vandaag die zich hebben laten inspireren vanuit dezelfde bron. Museum De Wieger stelt een flink aantal prachtige schilderijen en prenten van Wiegersma beschikbaar. Het enthousiasme van alle betrokkenen leidde tot een sprankelende tentoonstelling. Bij de expositie werd de brochure “Reflectie” uitgegeven, met daarin alle werken van Hendrik Wiegersma, de hedendaagse kunstenaars en de verbindende teksten.

2016 reflectie

2015  Van tijd tot eeuwigheid

“Gij kent dag noch uur”, staat ergens in het evangelie van Matteüs. Dat klinkt dreigend. Ook al is een van de weinige zekerheden die een mens kent, dat hij zal sterven. Met elke seconde die wegtikt, komt ook de voltooiing van het leven dichterbij. Toch ligt onze verhouding met het einde van het leven meestal moeilijk. We willen er eigenlijk niet van weten. Tegelijk proberen wij manieren te zoeken om om te gaan met loslaten en afscheid nemen. De tradities die in de loop der jaren in onze omgeving zijn gegroeid en ook veranderd of ontstaan, zijn de rode draad van de 10e wisseltentoonstelling in deze kerk.

2015 van tijd tot eeuwigheid

2014  Bidt en werk, leest rekent en houdt boek

Expositie over pastoor Henricus Wilhelmus Roes en de tijd waarin hij leefde en werkte.

2013  Geloven met HART en handen

De achtste wisseltentoonstelling in de St. Willibrorduskerk is een tweelingtentoonstelling met die van vorig jaar. Waar toen de handen centraal stonden, richten we ons nu op het hart: de werken van barmhartigheid. Waar mensen in hun hart worden geraakt en bewogen door wat anderen overkomt, komen zij tot inzet voor de naasten. Het is verrassend hoeveel er in en vanuit Deurne van harte wordt gedaan!

2012  Geloven met hart en HANDEN

Dit jaar is gekozen voor een meer bezinnende tentoonstelling rond het motto van de parochie: geloven met hart en handen. Handen kunnen veel uitdrukken. De kruisweg van Cobi van Hulst (geboren van Baars) zoomt in op de handen van Jezus en de mensen langs de weg. De nieuwe wanden voor gedachteniskruisjes en doopschelpen kregen van Lucy Smit een krachtig accent met handen die loslaten en die bij de hand nemen. Beelden en ramen van onze kerken laten handen in allerlei soorten en houdingen zien.

2012 geloven met hart en HANDEN

2011  Goud, zilver & zijde

De parochie beschikt over een grote collectie kerkelijke gewaden. De expositie geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de kerkelijke gewaden van de middeleeuwen tot nu toe. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het gebruik van de verschillende soorten en kleuren gewaden. Een unieke gelegenheid om van dichtbij te zien wat normaal verborgen is in kasten en vroeger alleen op afstand zichtbaar was.

DSC_0278

2010  Goddelijke klanken

De expositie besteedt aandacht aan de rijke muziekgeschiedenis van de kerken van de parochie Heilige Willibrord Deurne. Er zijn zo’n twintig koren. Naast andere orgels, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de restauratie van het monumentale Smitsorgel.

2010 kerkmuziek

2009  ‘Ga dus op weg’ – Missie;
Deurne in de wereld en de wereld in Deurne

Missie heeft twee kanten. Naast de missionarissen die op pad gingen (en van in de expositie een overzicht te zien is), was en is er het thuisfront, de missiegroepen die met de missionarissen meeleven, hen ondersteunen en hen verwelkomen als zij thuis zijn. Vanaf de zestiger jaren is het denken over missie sterk veranderd. Ontwikkelingshulp werd ontwikkelingssamenwerking. Missie is geen eenrichtingsverkeer van hier naar daar, maar een proces van onderlinge solidariteit en wederkerigheid van de kerken onderling hier en elders in de wereld.

2009 missie

2008  Ter blijde herinnering

De expositie laat het licht schijnen over de drie initiatiesacramenten door de tijden heen: doopsel, eerste communie en vormsel. Het is boeiend om de verschillen te zien tussen vijftig-zestig jaar geleden en nu. De foto’s roepen herkenning op. De doopjurken dragen heel wat geschiedenis met zich mee. Tussen het van buiten leren van de catechismus en de huidige projecten van eerste communie en vormsel ligt een wereld van verschil.

2008 doop

2007  Kerkbeeld-Tijdsbeeld

Tentoonstelling over de veranderende inrichting van de kerken in de parochie Heilige Willibrord Deurne. Te zien is hoe door de tijd heen het beeld dat mensen van de kerk hebben verandert, hoe het kerkzijn steeds verandert en altijd in beweging is.

2007 kerkbeeld

2006  “Geen toeschouwers, allemaal deelnemers”

Expositie over processies in Deurne, met als blikvanger de grote verzameling vaandels in de parochie. “Geen toeschouwers, allemaal deelnemers: daarmee besloot pastoor Roes jaarlijks de uitnodiging om mee te doen aan de Sacramentsprocessie.

2006 Processie kerkhof

 

Samenstelling werkgroep:

  • Patrick van Erp
  • Frans Flipsen
  • Jo Flipsen
  • Paul Janssen
  • Huub Manders
  • Rien van Mierlo
  • Jos Nooijen (voorzitter)