Messe Solennelle Louis Vierne (1870-1937)

« Terug naar concerten

  • Datum/Tijd: 12/06/2022 10:30 - 12:00
Messe Solennelle Louis Vierne (1870-1937)

Inleiding

Op zondag zal 12 juni 2022 zal de Messe Solennelle voor koor en twee orgels (1900) van Louis Vierne worden uitgevoerd tijdens de H. Mis in de Willibrorduskerk in Deurne. Uitvoerenden zijn het Strijps Kamerkoor onder leiding van Wilko Brouwers, Henk Verhoef (Smitsorgel) en Bert Augustus (koororgel).

Messe Solennelle

De Messe solennelle, opus 16 in cis mineur van Louis Vierne, is een mis in vijf delen voor vierstemmig koor en twee orgels of orkest ter begeleiding van de erediens.

Gecomponeerd in 1900 en in hetzelfde jaar gepubliceerd door Julien Hamelle, werd de partituur gewijd aan Théodore Dubois op 8 december 1901 in première gebracht door de auteur en zijn voormalige leraar Charles-Marie Widor in de kerk van Saint-Sulpice in Parijs.

Vierne bouwt voort op modellen van zijn leermeester Widor en van César Franck, maar voegt daar meer ontwikkeling van thema’s en “fantasierijke expressie” aan toe. Hij gebruikt herhaalde ritmische figuren in de begeleiding. Het Kyrie opent met “ontzagwekkende plechtigheid”, terwijl de “mysterieuze antifone harmonieën van de Benedictus” nieuwe klanken waren in de Franse kerkmuziek. Het Agnus Dei eindigt, na antifone uitwisseling tussen koor en groot orgel, sereen in Cis majeur bij het bidden van “dona nobis pacem”.

 

Uitvoerenden

Het Strijps Kamerkoor onder leiding van Wilko Brouwers

Het Strijps Kamerkoor werd in 1959 in het Eindhovense stadsdeel Strijp opgericht door dirigent Willem van Maris. In 1978 was het Louis Buskens die Willem van Maris opvolgde. In die tijd fuseerde het Strijps Kamerkoor met het Eindhovens Madrigaal Koor. Van 1991 tot 1998 had Michel de Kort de muzikale leiding. In jubileumjaar 1999 werd het Strijps Kamerkoor ad interim geleid door respectievelijk Martien van Woerkum en Tony Klaasen. In 2001 kwam de muzikale leiding van het Strijps Kamerkoor in handen van Paul Gieles, die in 2004 werd opgevolgd door Wilko Brouwers.
Bijzondere hoogtepunten in de historie van het Strijps Kamerkoor zijn de succesvolle deelname aan het Nederlands Koorfestival in de beginjaren van het koor, de concertreis naar Bayeux (F) in 2003 en de deelname aan de internationale koorfestivals in Maasmechelen (2015) en Kerkrade (2019).
Wilko Brouwers werd als koordirigent opgeleid aan het Conservatorium van Arnhem (Hans van den Hombergh) en aan de Liszt Academie in Budapest (Péter Erdei en István Párkai). Vanaf 1989 tot 2016 leidde hij het Monteverdi Kamerkoor Utrecht en gedurende twee seizoenen was hij artistiek leider van het professionele kamerkoor Cantiere Vocale Utrecht. Ook schreef hij Het woord dat vleugels kreeg, waarin kinderen in 20 lessen kennismaken met de wereld van het gregoriaans. Dit boek verscheen onder de titel Words with wings ook in de Verenigde Staten. Wilko Brouwers geeft momenteel leiding aan de Gregoriaanse Kring Utrecht en de Gregoriaanse Kring ’s-Hertogenbosch. Ook is hij bestuurslid van de Amici Cantus Gregoriani. Van 1994 tot 2013 heeft Wilko Brouwers zich als directeur van Ward Centrum Nederland ingezet voor beter muziekonderwijs op de Nederlandse basisscholen. Hij schreef de muziekmethode Stepping Tones, waarmee kinderen in de basisschoolleeftijd vertrouwd worden gemaakt met het lezen en schrijven van muziek. Ook schreef hij liederen voor kinderkoren en schoolklassen, waarvan de meeste gepubliceerd zijn op www.vrijeschoolliederen.nl .Van 2008 tot 2019 was Wilko Brouwers docent in de koordirectiecursussen en -opleidingen aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Hij geeft regelmatig koorcursussen en workshops voor de landelijke Vereniging Huismuziek.
Wilko Brouwers houdt zich bezig met allerlei vormen van koorimprovisatie. Improvisatie en compositie liggen voor hem in elkaars verlengde. Zijn composities verschenen bij uitgeverij Ascolta, uitgeverij De Haske en de laatste jaren geheel in eigen beheer.
Van 2006 tot 2013 leidde Wilko Brouwers de gregoriaanse zang van de cisterciënzer monniken in de St. Benedictusabdij De Achelse Kluis. Vanaf 2005 tot 2019 was hij docent gregoriaans tijdens het jaarlijkse Sacred Music Colloquium, georganiseerd door de Church Music Association of America.

 

Henk Verhoef, Smitsorgel

studeerde orgel in Amsterdam en Parijs. Hij werd prijswinnaar bij verscheidene concoursen, en gaf concerten in de meeste landen van Europa, Brazilië en de VS. Hij is organist van De Nieuwe Kerk en de Oosterkerk, en organist en beiaardier van de Vrije Universiteit. Voor de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën redigeerde hij de monografieën over de Nieuwe Kerk, het Garrels-orgel van Purmerend en het oude orgel van de Utrechtse Nicolaikerk. Hij is adviseur bij restauraties van orgels. Behalve organist en beiaardier is Henk Verhoef ook koordirigent. Hij is stadsbeiaardier van Woerden en Monnickendam. In de laatste stad bespeelt hij de oudste beiaard ter wereld.

 

Bert Augustus, Koororgel

werkt sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten. Hij studeerde natuurkunde, orgel, theorie der muziek en beiaard. Sinds 2002 is hij de Titularis van het Smits (I) orgel (1839) in Sint-Oedenrode. Sinds 2011 is hij beheerder van het Smits (I) orgel (1838) in Deurne.