Matthäus Passion afgelast

« Terug naar concerten

  • Datum/Tijd: 05/04/2020 15:00 - 18:00
Matthäus Passion afgelast

Uitvoering Matthäus Passion

 in de St. Willibrorduskerk in Deurne afgelast

 

De uitbraak van het Coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de Concertcyclus St. Willibrorduskerk in Deurne.

De uitvoering van de Matthäus Passion op 5 april 2020 is afgelast.

De toegangskaarten die langs de digitale weg bij het Cultuurcentrum Deurne zijn besteld zullen worden terugbetaald. Als u kaarten bij de kassa van het Cultuurcentrum heeft gekocht, kunt u zich voor terugbetaling daar melden. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat het Cultuurcentrum zeker gesloten zal zijn tot 6 april. Het is ook mogelijk om via publiciteit@ccmvd.nl een verzoek tot terugbetaling in te dienen voor de aan de kassa gekochte kaarten. In uw e-mail dient u dan te vermelden: het ordernummer (terug te vinden op de betreffende kaart), de naam van de rekeninghouder en het bankrekeningnummer waarop het bedrag kan worden teruggestort.

Als gevolg van de afgelaste concerten ondervinden de musici (zelfstandige professionals in de culturele sector) en organisaties zoals de Concertcyclus aanzienlijke inkomstenderving. Om hierin tegemoet te komen is iedere vorm van steun dan ook welkom. We zouden het zeer op prijs stellen, als u wilt overwegen om het gerestitueerde aankoopbedrag van uw kaarten geheel of gedeeltelijk ten goede te laten komen aan de musici en de organisatie. U kunt dit doen door het bedrag te doneren aan de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk op rekeningnummer NL21 RABO 0120 8278 24. Het is fijn als u dit voornemen even laat weten via een berichtje aan concerten@willibrorduskerkdeurne.nl.

Als u verder nog vragen heeft, kunt u zich via ditzelfde mailadres melden bij de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk ,