Proclaimer

Deze proclaimer is auteursrechtelijk bezit van Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne Hierop is het auteursrecht van toepassing.

Hierna vermelde regels zijn van toepassing voor de gehele inhoud van deze pagina. Indien u de pagina bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne.

De content van de website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is volledig eigendom van Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne. Het is verboden om content van deze website in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne.

Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en / of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne neemt de zorg voor deze pagina serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden. Deze disclaimer geldt voor alle wijzigingen in deze pagina.

Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden. Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan kunnen geen rechten gekoppeld worden.

Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne behoudt zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.
Op deze website zijn like buttons en deelbuttons geplaatst om inhoud te delen op diverse social media. Om hier gebruik van te kunnen maken, is Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne genoodzaakt cookies te plaatsen op deze website. Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. In de privacyverklaring van Facebook (www.facebook.com/policy.php) en Twitter (www.twitter.com/privacy) wordt aangegeven wat zij met de verkregen persoonsgegevens doen.

Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.

© Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne.