Drieluik Christus en de 14 apostelen

7 augustus 2016

In de kerk is een bijzonder drieluik te zien. Hendrik Wiegersma schilderde het tussen 1951 en 1955. ZElf schrijft hij erover: “Het plan viel mij in, toen ik voor het Issenheimer altaar in Colmar stond. Ik wilde iets maken, iets van de bovenzinnelijke macht van Christus en zijn apostelen uitdrukken, op zúlk ene wijze dat het werking heeft op de gelovigen. Een soort van lichtend symbool, voor de verscheurde christenheid van onze dagen, maar zonder zoetelijkheid en femelarij…”

Voor de Byzantijnse stilering deed hij inspiratie op tijdens een reis door Turkije. Zijn zoon Pieter hielp hem bij de uitvoering.

Wiegersma heeft niet 12 maar 14 apostelen geschilderd: hij beeldde uiterst rechts Judas af met geldbuidel, strop en een gebarsten aureool. Wiegersma voegde Mattias toe (die als opvolger van Judas werd gekozen) en Paulus (die zichzelf ook apostel noemt).

Wiegersma bood het werk voor 100.000 gulden aan de Deurnese parochie, die dit bedrag er niet voor over had. Uiteindelijk is het in 1965 aan de parochie in bruikleen gegeven.