Afgelastingen en een alternatief!

2 april 2020

Concertcyclus in Deurne voorlopig afgelast

De Coronacrisis heeft het hele maatschappelijk leven in zijn greep. Ook onze Concertcyclus ontkomt hier niet aan. Onze gezondheid gaat voor alles, ook voor schoonheid en cultuur. We kunnen deze crisis alleen met elkaar te boven komen door tijdelijk ons gedrag aan te passen op basis van de adviezen van de overheid en wetenschap.

Voor de Concertcyclus betekent dit dat alle concerten tot en met juni worden afgelast. Die periode is langer dan de overheid tot nu toe heeft geadviseerd, maar dit heeft te maken met het feit dat muziekgezelschappen zich in deze tijd niet kunnen voorbereiden.

Ook de Matthäus Passion op 5 april, waar we ons op verheugden en waarvan de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium waren, gaat niet door. Mensen die hun kaarten hebben aangeschaft via het Cultuurcentrum Deurne krijgen hun geld terug. Hierover heeft u in de mailing van 17 maart jl. al kunnen lezen. Mocht u de musici en de Concertcyclus willen ondersteunen, dan zijn we u daarvoor zeer dankbaar. Ter dekking van de reeds gemaakte kosten kunt u het terugontvangen bedrag schenken aan de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk. Als dit uw intentie is, laat ons dat dan graag weten via concerten@willibrorduskerkdeurne.nl.

De werkgroep gaat ondertussen door met de organisatie van de overige concerten in 2020. Ook de contouren van het programma 2021 zijn al zichtbaar. We gaan onze uiterste best doen om volgend jaar weer de Matthäus of Johannes Passion op het programma te zetten. Verder gaan we als Concertcyclus ook uitgebreid aandacht besteden aan het feit dat het volgend jaar 1300 jaar geleden is dat Deurne voor het eerst officieel in een akte werd genoemd.

We hoeven echter niet te wachten tot de zomer en 2021. We hebben volgende week al een mooi alternatief voor u. Op 7 april stond “Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze” van Franz Joseph Haydn (1732-1809) gepland. Daarbij zou Bert Augustus het orgel bespelen en pastoor Paul Janssen de meditaties uitspreken. Eerder meldden wij u dat ook dit concert moet worden afgelast. Het goede nieuws is, dat dit evenement nu wél doorgaat. Het zal plaatsvinden op Goede Vrijdag 10 april 2020, om 15:00 uur. De kerk is dan uiteraard dicht, maar u kunt de besloten viering volgen via computer of tablet op Kerkdienstgemist.nl. U wordt van harte uitgenodigd om dit evenement ‘op afstand’ bij te wonen.

Met hartelijke groet en graag tot ziens,

Werkgroep Concertcyclus St. Willibrorduskerk Deurne.