950 jaar kerk – meer dan duizend jaar geloof in Deurne

28 april 2019

In een oorkonde van 6 mei 1069 is voor het eerst te lezen dat er in Deurne een kerk was. Restanten
van die kerk liggen nog onder de kerkvloer. Dit bijzondere jubileum willen we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Wij nodigen u van harte uit voor enkele feestelijke activiteiten in de St. Willibrorduskerk, Markt 9 te Deurne.

Maandag 6 mei 2019: Feestelijke gebedsviering en lezing

Om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk een Vesperviering met medewerking van de Protestantse Cantorij. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Tijdens deze viering wordt een plaquette gezegend die in de loop van de week een plek krijgt in het bordes voor de kerk.

Om 20.00 uur zal historicus Ton Spamer in zijn lezing “De ziel van een dorp” vertellen over de rijke geschiedenis van de kerk. Ton Spamer is verrast over hoeveel informatie er bewaard is gebleven over Deurne in het algemeen door de eeuwen heen en de Deurnese kerk in het bijzonder. Hij zal stilstaan bij hoe een kleine kerk groot kon worden; hoe de kerk voor allerlei functies gebruikt werd; waarom de kerk van Deurne aantrekkelijk was voor pastoors van internationale allure; hoe Willibrord pas veel later in beeld kwam in de kerk; hoe een afbeelding van Maria verboden werd; en nog veel meer.

Aansluitend heffen we het glas op meer dan 950 jaar kerk en geloof in Deurne.

Dinsdag 7 mei 2019: Magnifieke Maria Samenzang en expositie

Om 15.00 uur een Magnifieke Maria Samenzang waarin veel bekende Marialiederen voorbij zullen komen. En iedereen mag uit volle borst meezingen. Bert Augustus begeleidt de zang op het monumentale Smitsorgel.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de expositie Mantels voor Maria geopend. De Paramentengroep maakte in de afgelopen jaren maar liefst 5 fraaie mantels voor het Mariabeeld in de kerk: één voor elk seizoen. En voor de Carnaval een extra gewaad in stijl. Bijzonder is dat ook een van de mantels van het beeld van de Zoete Lieve Vrouw uit de Sint Jan in Den Bosch te zien zal zijn. De mantels zijn te zien tot en met Pinksteren, 9 mei.

Na de samenzang is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee.

Zondag 12 mei 2019: Feestelijke eucharistieviering

Op zondag 12 mei 2019 is er om 10.30 uur een feestelijke eucharistieviering. Een gelegenheidskoor voert samen met een ensemble van de Koninklijke Harmonie Deurne de Messe Brève van Gounod uit. Wie mee wil zingen kan naar de repetities komen op woensdag 1 en 8 mei van 19.00 tot 20.30 uur in de kerk (ingang kleine deur aan de Kerkstraat tegenover dierenwinkel).

Vanaf 16 juni 2019: Expositie

Vanaf 16 juni is er in de kerk een fraaie expositie te zien over de boeiende geschiedenis van het gebouw, waarvan de fundamenten meer dan 1000 jaar oud zijn. Architect Hans Flapper maakte fraaie reconstructie tekeningen van de verschillende bouwfasen door de eeuwen. Ton Spamer leverde voldoende materialen om een bijzondere inkijk te geven in het leven in en rond de kerk, die gezien mag worden als een van de rijkste van Brabant.