Bestuur en Stichting

Bestuur december 2015

Bestuur december 2015

Bestuursgeschiedenis

In 1997 nam Ger Achterberg vanuit het parochiebestuur het initiatief tot oprichting van de stichting. Naast Ger Achterberg staan in de oprichtingsstatuten (1-9-1998) de namen vermeld van Jo Arts, Michiel Dankers, Hetty Seykens-van der Putten, Lex Bots en Henry van den Berkmortel.

Tussen 1998 en 2004 treden John Boerenkamp, Sjaak Obers en Bart van Driel toe tot het bestuur en korte tijd maakt ook Fred Smeulders hier deel van uit. Toen in 1999 de Vriendenclub tot stand kwam nam Jo Arts de administratie op zich. Na het vertrek van Hetty Seykens in 2004 als secretaris neemt Jo Arts haar taak over. In 2004 treedt ook Lex Bots terug, als penningmeester, en hij wordt opgevolgd door Lucie Martijn. Herman Smit treedt, ook in 2004, toe vanuit het parochiebestuur.

Tijdens de ziekte en na het overlijden van Ger Achterberg neemt Sjaak Obers vanaf eind december 2004 de functie van voorzitter waar tot eind 2008 Ger Schinck het voorzitterschap op zich neemt.

In 2005 treedt Niels Achterberg toe tot het bestuur alsmede Martien van den Broek, die door het overlijden van Bart van Driel zijn taken overneemt. John Boerenkamp treedt in 2005 terug. Eind december 2010 volgt Gerard van Houdt Jo Arts op als secretaris en treedt Jo uit het bestuur.

In juni 2014 treedt Ger Schinck af als voorzitter en wordt hij opgevolgd door Lucie Martijn als voorzitter van de stichting, Rian Kuiten neemt haar taken als penningmeester over. In juni 2016 neemt ook Lisette van Erp plaats in het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Lucie Martijn, voorzitter
Sjaak Obers, vice voorzitter
Gerard van Houdt, secretaris
Rian Kuiten, penningmeester
en de leden:
Lisette van Erp,
Martien van den Broek,
Herman Smit,
Henry van de Berkmortel,
Michiel Dankers en
Niels Achterberg.

Informatie

Voor informatie over alles rond de stichting, het doorgeven van adreswijzigingen of e-mail adressen kunt u ook contact opnemen met:

Gerard van Houdt, Klingerveld 5, 5752 AK Deurne Tel. 0493 322520 secretaris@willibrorduskerkdeurne.nl
Rian Kuiten penningmeester@willibrorduskerkdeurne.nl of info@willibrorduskerkdeurne.nl

Relatie Stichting en Parochie

Hoe is de juridische status tussen de Parochie Heilige Willibrord Deurne en de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne?

De parochie is eigenaar van het gebouw. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor alles wat er in en met het kerkgebouw gebeurt. In veel zaken is het Bisdom betrokken.

De Stichting heeft als doelstelling de instandhouding van het kerkgebouw en als taak daarvoor de nodige activiteiten te (laten) verrichten en voor de benodigde financiële middelen te zorgen. De stichting functioneert onafhankelijk. Uiteraard moet er sprake zijn van een goede samenwerking en afstemming tussen parochie en stichting. Die is er in ruime mate.